Aktieägaravtal reglerar finansiering och vinstutdelning

Aktieägaravtal är ett mycket viktigt dokument som alla aktiebolag bör upprätta. Annars finns inga skriftliga regler kring finansiering eller vinstutdelning.

Visste du att ett aktieägaravtal kan vara det viktigaste dokumentet ett aktiebolag har? Däri regleras nämligen en lång rad faktorer som är av yttersta vikt för hur bolagets framtid kommer se ut. Inte minst när det gäller en så otroligt viktig fråga som finansiering.

De allra flesta aktiebolag genomgår mindre framgångsrika perioder. Att kassan sinar behöver dock inte vara ett tecken på att bolagets affärsidé är helt fel. Det kan vara värt att fortsätta pumpa in pengar i bolaget för att det ska kunna röra sig framåt på en konkurrensutsatt marknad. Men varifrån ska de pengarna komma?

Aktieägaravtal – formuleras av juridisk expert

Att vara aktieägare i ett aktiebolag betyder inte att man automatiskt är skyldig att hjälpa till ekonomiskt när bolaget behöver mer pengar. Såvida inte detta är reglerad i aktieägaravtalet. Då kan det faktiskt vara så att aktieägare behöver stöta till extra medel om bolagets ledning anser det vara nödvändigt. Självklart bör alla blivande aktieägare läsa igenom ett befintligt aktieägaravtal noggrant innan påskrift, så att man är medveten om vad det innebär att äga aktier i ett specifikt bolag.

På samma sätt kan (och bör) ett aktieägaravtal reglera hur vinstutdelning till de som äger aktier i bolaget ska skötas. Aktieägaravtal hör med andra ord till den grundläggande dokumentation som varje aktiebolag måste upprätta. Hur ett aktieägaravtal bör formuleras är det bäst att anlita en juridisk expert för.

Läs mer om det viktiga dokumentet aktieägaravtal, på denna sida: aktieägaravtal.net

Publicerat den
Kategoriserat som Avtal