Vikten av att skapa effektiva team

För att ett företag ska kunna fungera optimalt krävs samarbete och många gånger även arbete över gränserna. Därför är det viktigt att skapa effektiva team.

Vad kan man göra för att öka produktiviteten på ett företag? En stor och viktig fråga som alla företagare ställer sig. Historiskt har det varit en hierarkisk styrning där de i toppen bestämmer och övriga lyder och jobbar på så mycket de orkar – vilket ofta lett till vantrivsel och minskad produktivitet.

Genom att skapa effektiva team kan man förändra synsättet hos såväl ledning som anställda oavsett var de befinner sig i driften. En vi-anda gör att alla drar mot samma håll och har ett intresse av att det egna jobbet görs så bra som möjligt. Detta sker när alla känner sig sedda.

Att skapa effektiva team ger ringar på vattnet

Utbildning är ett bra sätt att sätta bollarna i rullning. Exempelvis när cheferna får gå på kurs för att lära sig hur man leder ett team så händer det saker. Istället för att ge order ska de lära sig att lyssna och samarbeta samtidigt som de leder gruppen. Det innebär att varje individs idéer tas till vara och utvärderas.

Eller att låta hela personalen gå en workshop tillsammans för att få en större förståelse för varandra. Genom att sätta upp en plan för hur man vill arbeta tillsammans i framtiden startar man ett viktigt arbete som kommer att ta hela teamet framåt. Då handlar det inte om produktion utan hur man interagerar med varandra för att nå gemensamma mål.

Publicerat den
Kategoriserat som Företag

Arbetsstol – viktigt för både kropp och prestation

Att arbeta med ett stillasittande jobb innebär att man inte gör av med så mycket energi. Visst, du arbetar – men inte på samma sätt som man gjorde förr. Däremot så ska den sparade energin inte förväxlas med att du sparar på din kropp. Här har det visat sig vara precis tvärtom.

Idag ser man fler sjukskrivningar vid stillasittande arbeten än hos arbetsplatser där rörelse står mer i centrum. Vid sådana så handlar det mer om olyckor, men vid stillasittande arbeten så handlar det om slitage.

En arbetsstol ska minska belastningen

Våra kroppar är fortfarande byggda för att röra på sig och detta innebär att ett tungt ansvar vilar på en arbetsgivare i att erbjuda rätt utrustning till sina anställda. En ergonomiskt utformad arbetsstol är ett exempel på detta och kompletteras denna med exempelvis en skrivbord som går att höja och sänka – där man exempelvis kan avlasta och få igång rörelseapparaten genom att stå och jobba – så kan man också ge sina anställda en bättre arbetsmiljö.

En bättre arbetsmiljö som, utan tvekan, också leder till en ökad effektivitet och därigenom också ett bättre resultat när året ska summeras. Att investera i en bra arbetsstol handlar alltså om just det: det är ingen utgift – det är en rejäl investering.

Viktigt att välja rätt arbetsstol

Samma sak kan även sägas om verkstadsjobb och jobb inom industrin. Arbetar man mycket med exempelvis montage så handlar det också om väldigt mycket stillasittande.

Där blir en stol för industri viktigt – och en sådan stol måste också uppfylla vissa krav. Dels så ska den givetvis vara ergonomisk på samma sätt som en vanlig kontorsstol är, men dels så måste den även klara av miljön den placeras i. Den ska tåla exempelvis gnistor, den ska vara lätt att tvätta ren och den ska även exempelvis tåla en del hårda smällar. Hjulen måste exempelvis kunna rulla obehindrad även om det är smuts i lokalen.

En arbetsstol för industri kan innebära att man väljer en sadelstol att variera mellan en mer klassisk modell. Då det handlar om att sitta – att sitta rätt och att sitta bekvämt – så måste man utgå från sig själv och den egna kroppen utformning och unika behov. Vilken arbetsstol passar dig?

Publicerat den
Kategoriserat som Företag