Väldigt lönsamt med solceller för lantbruk 

Solceller för lantbruk är en väldigt lönsam affär. Speciellt om du väljer att sälja elen vidare eftersom priset då blir högt tack vare skattereduktionen. 

Som lantbrukare har man ofta tillgång till flera stora takytor som är lämpliga att montera solceller på, men även mark. Det betyder att man kan producera stora mängder solel och bli självförsörjande på el. Men man kan även sälja massor av el vidare till det fasta elnätet och på så vis bli en viktig elproducent av grön el. 

Som lantbrukare och producent av solel kommer du även ha rätt till en viss skattereduktion. Hur stor denna summa blir beror på din anläggnings storlek. Därför kan det vara bra att tänka på detta när man väljer solcellsanläggning eftersom det kan göra det väldigt lönsamt att sälja elen vidare. 

Det finns företag som är specialiserade på solceller för lantbruk

Är man intresserad av solceller till lantbruket ska man kontakta ett företag som är specialiserade på solceller för lantbruk och industrier. De brukar erbjuda ett kostnadsfritt hembesök i samband med en offertförfrågan. Då tittar man på vilka möjligheter som finns för att ta reda på hur solcellsanläggningen bör dimensioneras.

Ofta får man två olika förslag. Ett som omfattar lantbrukets och det privata hemmets behov av el och ett lite större,  där man istället exporterar och säljer merparten av elen till det fasta elnätet. Innan man väljer solcellsleverantör är det viktigt att man ber om referenser och att man kontrollerar dessa genom att ringa upp och ställa frågor om företaget och om solcellsanläggningen.

Publicerat den
Kategoriserat som Solceller

Vikten av att skapa effektiva team

För att ett företag ska kunna fungera optimalt krävs samarbete och många gånger även arbete över gränserna. Därför är det viktigt att skapa effektiva team.

Vad kan man göra för att öka produktiviteten på ett företag? En stor och viktig fråga som alla företagare ställer sig. Historiskt har det varit en hierarkisk styrning där de i toppen bestämmer och övriga lyder och jobbar på så mycket de orkar – vilket ofta lett till vantrivsel och minskad produktivitet.

Genom att skapa effektiva team kan man förändra synsättet hos såväl ledning som anställda oavsett var de befinner sig i driften. En vi-anda gör att alla drar mot samma håll och har ett intresse av att det egna jobbet görs så bra som möjligt. Detta sker när alla känner sig sedda.

Att skapa effektiva team ger ringar på vattnet

Utbildning är ett bra sätt att sätta bollarna i rullning. Exempelvis när cheferna får gå på kurs för att lära sig hur man leder ett team så händer det saker. Istället för att ge order ska de lära sig att lyssna och samarbeta samtidigt som de leder gruppen. Det innebär att varje individs idéer tas till vara och utvärderas.

Eller att låta hela personalen gå en workshop tillsammans för att få en större förståelse för varandra. Genom att sätta upp en plan för hur man vill arbeta tillsammans i framtiden startar man ett viktigt arbete som kommer att ta hela teamet framåt. Då handlar det inte om produktion utan hur man interagerar med varandra för att nå gemensamma mål.

Publicerat den
Kategoriserat som Företag

Aktieägaravtal reglerar finansiering och vinstutdelning

Aktieägaravtal är ett mycket viktigt dokument som alla aktiebolag bör upprätta. Annars finns inga skriftliga regler kring finansiering eller vinstutdelning.

Visste du att ett aktieägaravtal kan vara det viktigaste dokumentet ett aktiebolag har? Däri regleras nämligen en lång rad faktorer som är av yttersta vikt för hur bolagets framtid kommer se ut. Inte minst när det gäller en så otroligt viktig fråga som finansiering.

De allra flesta aktiebolag genomgår mindre framgångsrika perioder. Att kassan sinar behöver dock inte vara ett tecken på att bolagets affärsidé är helt fel. Det kan vara värt att fortsätta pumpa in pengar i bolaget för att det ska kunna röra sig framåt på en konkurrensutsatt marknad. Men varifrån ska de pengarna komma?

Aktieägaravtal – formuleras av juridisk expert

Att vara aktieägare i ett aktiebolag betyder inte att man automatiskt är skyldig att hjälpa till ekonomiskt när bolaget behöver mer pengar. Såvida inte detta är reglerad i aktieägaravtalet. Då kan det faktiskt vara så att aktieägare behöver stöta till extra medel om bolagets ledning anser det vara nödvändigt. Självklart bör alla blivande aktieägare läsa igenom ett befintligt aktieägaravtal noggrant innan påskrift, så att man är medveten om vad det innebär att äga aktier i ett specifikt bolag.

På samma sätt kan (och bör) ett aktieägaravtal reglera hur vinstutdelning till de som äger aktier i bolaget ska skötas. Aktieägaravtal hör med andra ord till den grundläggande dokumentation som varje aktiebolag måste upprätta. Hur ett aktieägaravtal bör formuleras är det bäst att anlita en juridisk expert för.

Läs mer om det viktiga dokumentet aktieägaravtal, på denna sida: aktieägaravtal.net

Publicerat den
Kategoriserat som Avtal

Redovisningsbyrå i Stockholm – proffs på administration

Om du tänker starta ett eget företag ska du ta hjälp med administrativa uppgifter. Med en redovisningsbyrå i Stockholm får du ordning och reda på din bokföring.

Du och en kollega tänker starta eget företag. Tillsammans har ni utvecklat en produkt som ni ska tillverka och marknadsföra. Ni är båda tekniker och vill koncentrera er på att få er produkt färdig och börja sälja in den till potentiella kunder.

I era tidigare arbeten har ni inte sysslat med administrativa uppgifter som löpande bokföring med mera. Sådant har ekonomiavdelningen skött. Men i ett eget företag slipper ni inte undan. Ert bolag måste registreras hos såväl Bolagsverket som Skatteverket. Det finns en rad formalia som måste skötas, som utformning av bolagsordning, beslut om firmateckning, momsregistrering och mycket annat.

Ordning och reda med redovisningsbyrå

Du och din kollega beslutar er för att lägga ut administrativa rutiner på en redovisningsbyrå i Stockholm. Redan från början hjälper byrån till vid kontakter med myndigheter. Den löpande bokföringen sköter de och varje månad upprättar byrån ett periodbokslut. De lägger in kund- och leverantörsfakturor i sitt redovisningsprogram. Tillsammans med era utläggskvitton och med utdrag från företagets bankkonton bokför de alla transaktioner.

Varje månad ser de till att deklarera moms och sociala avgifter till Skatteverket. De bevakar att ni betalar skatter i tid och de skickar in kontrolluppgifter till Skattemyndigheten. I anslutning till att ert första räkenskapsår avslutas kommer byrån att upprätta årsbokslut med förslag till bokslutsdispositioner. Om ni väljer att ha revisor sköter redovisningsbyrån de flesta kontakterna med revisionsfirman.

Publicerat den
Kategoriserat som Ekonomi

Arbetsstol – viktigt för både kropp och prestation

Att arbeta med ett stillasittande jobb innebär att man inte gör av med så mycket energi. Visst, du arbetar – men inte på samma sätt som man gjorde förr. Däremot så ska den sparade energin inte förväxlas med att du sparar på din kropp. Här har det visat sig vara precis tvärtom.

Idag ser man fler sjukskrivningar vid stillasittande arbeten än hos arbetsplatser där rörelse står mer i centrum. Vid sådana så handlar det mer om olyckor, men vid stillasittande arbeten så handlar det om slitage.

En arbetsstol ska minska belastningen

Våra kroppar är fortfarande byggda för att röra på sig och detta innebär att ett tungt ansvar vilar på en arbetsgivare i att erbjuda rätt utrustning till sina anställda. En ergonomiskt utformad arbetsstol är ett exempel på detta och kompletteras denna med exempelvis en skrivbord som går att höja och sänka – där man exempelvis kan avlasta och få igång rörelseapparaten genom att stå och jobba – så kan man också ge sina anställda en bättre arbetsmiljö.

En bättre arbetsmiljö som, utan tvekan, också leder till en ökad effektivitet och därigenom också ett bättre resultat när året ska summeras. Att investera i en bra arbetsstol handlar alltså om just det: det är ingen utgift – det är en rejäl investering.

Viktigt att välja rätt arbetsstol

Samma sak kan även sägas om verkstadsjobb och jobb inom industrin. Arbetar man mycket med exempelvis montage så handlar det också om väldigt mycket stillasittande.

Där blir en stol för industri viktigt – och en sådan stol måste också uppfylla vissa krav. Dels så ska den givetvis vara ergonomisk på samma sätt som en vanlig kontorsstol är, men dels så måste den även klara av miljön den placeras i. Den ska tåla exempelvis gnistor, den ska vara lätt att tvätta ren och den ska även exempelvis tåla en del hårda smällar. Hjulen måste exempelvis kunna rulla obehindrad även om det är smuts i lokalen.

En arbetsstol för industri kan innebära att man väljer en sadelstol att variera mellan en mer klassisk modell. Då det handlar om att sitta – att sitta rätt och att sitta bekvämt – så måste man utgå från sig själv och den egna kroppen utformning och unika behov. Vilken arbetsstol passar dig?

Publicerat den
Kategoriserat som Företag

Jobba med redovisning i Stockholm

Om man är intresserad och har en fallenhet för ekonomi så finns det många områden som man kan lägga sitt fokus på. Ett av de mest spännande är att jobba med redovisning och det är också där som det finns störst chans att få sysselsättning efter avslutande studier. Detta naturligtvis var man bor också och hur stort utbudet av företag ser ut i staden i fråga – du kommer av naturliga skäl att ha en större chans till att få jobb inom redovisning i Stockholm jämfört med i exempelvis Kramfors. Detta helt på grund av det finns fler företagare i Stockholm än vad som finns i Kramfors och då det främst handlar om företag då man talar om redovisning så har vi där också förklaringen. 

Att sköta om olika företags redovisning, löpande bokföring, bokslut, deklaration och löneutbetalningar är både spännande och roligt och dessutom känner man också att man verkligen kan bidra till större lönsamhet samt korrekta årsredovisningar. Man bidrar till en god redovisningssed, helt enkelt – något som i dagsläget verkligen behövs över hela Sverige i allmänhet och i Stockholm i synnerhet. Det många upplever är att allt fler företag inte tar detta på tillräckligt stort allvar längre och detta kan härledes till att det hela tiden startar nya, mindre företag inom branscher som tidigare inte fanns. 

Om vi ger ett exempel på detta så kan en ung kille i Stockholm kanske vara väldigt skicklig på att bygga appar och startar en enskild firma för att kunna fortsätta att öka sin lönsamhet samt ha något som kunderna kan fakturera till. Det den här killen i Stockholm dock inte tänker på är att allting som sker också måste redovisas och han låter därför pengarna komma in på kontot, gör uttag, för över pengar och har – helt enkelt – ingen som helst kontroll över sin ekonomiska situation. 

Något som därefter leder till en rejäl skattesmäll då han ska lämna in sin deklaration och sin årsredovisning. Killen i Stockholm har misslyckats med sin redovisning och sin bokföring och det är sådana personer som man primärt får hjälpa om man som ekonomiintresserad väljer att söka sig till detta område. 

Det finns alltid jobb inom redovisning

Man får jobba med spännande branscher och man får en personlig kontakt med sina klienter som ofta stäcker sig över en längre tid samtidigt som man känner att man verkligen bidrar och hjälper till. Den här unga killen vi hade som exempel har ju trots allt inte fuskat medvetet med sin redovisning utan bara handlat av ren okunskap och slarv. 

Något som är naturligt och lätt hänt; det är dock inte ursäktat. Inför lagen är vi alla lika och detta oavsett om man tillverkar appar i Stockholm eller driver en större textilfabrik i Borås – redovisning och allt som rör bokföring och ekonomi måste skötas. 

Här kommer det alltid att finnas jobb för de duktiga tjejer och killar som gillar ekonomi. Tjänster på en redovisningsbyrå är något som det alltid finns ett stort behov av. 

Publicerat den
Kategoriserat som Ekonomi

Har du sett alla fina skyltar Stockholm har att erbjuda?

Under en härligt långsam promenad i Stockholms innerstad kan det vara intressant att lyfta blicken för att ta en titt på alla skyltar Stockholm pryds av.

Vi ser dem varje dag men allt som oftast går de oss helt förbi – alla skyltar Stockholm har dekorerats med. Nästan varje företag som verkar i Stockholm har en skylt som reklam utanpå fasaden och allt som oftast är dessa skyltar minst sagt kreativa.

En del väljer dessutom att belysa sina skyltar. Detta kan göras på olika sätt. Antingen är det skylten själv som lyser med hjälp av lampor som monterats in i – eller bakom skylten. Ett annat sätt är att belysa skylten med externa lampor som man riktar mot företagets skylt. I vilket fall som erbjuder ljuset ytterligare exponering.

Stor bredd bland de skyltar staden stoltserar med

Förutom genom ljussättningen finns det många andra sätt att se till att synas lite extra i havet av skyltar. Stockholm är en relativt moderiktig stad och därför kan det vara klokt att satsa på en modern skylt med en estetik som tilltalar den designmedvetna konsumenten. En snygg skylt kan helt enkelt locka till fler besök.

Vill man istället gå på en mer klassisk linje kan det vara klokt att titta på de skyltar Stockholm innehaft sedan länge. Ligger företaget i ett riktigt gammalt hus, exempelvis i Stockholms gamla stan, kan det vara en god idé att imitera någon av de vackra gamla anrika skyltar Stockholm fortfarande pryds av här och var.

Läs mer om skyltar, gå till denna sida: https://www.skyltarstockholm.org/

Ekonomisk plan för en BRF

Om man vill ha ordning på ekonomin så ska man se till att ha en ekonomisk plan. Det gäller även om man har ett företag eller är med i styrelsen för en BRF.

Den som är van vid att ha koll på sin ekonomi känner oftast en mycket skön trygghet i att veta vad som kommer att hända, och att man har pengar att betala för alla åtgärder som är i faggorna. Och är man ekonomiansvarig, eller med i styrelsen, för en BRF så är det troligen ännu mer viktigt att man har full kontroll över ekonomin och vad som komma skall.

Genom att ha en ekonomisk plan vet man vad som kommer att ske gällande löpande kostnader och intäkter, samt de kostnader som endast kommer då och då. Som stambyte, reparationer eller utbyte av vitvaror, med mera. För det är något som man måste ha tagit höjd för långt innan det ens har hänt.

Utformning av ekonomisk plan för BRF

Vid utformningen av en ekonomisk plan för BRF, så finns det vissa grunder som man ska ha med. Det handlar om hur mycket man får in från sina medlemmar, och ifall man har några fler inkomstkällor än detta. Som exempelvis uthyrning av festlokaler.

Det ska även finnas med löpande kostnader, och hur man tror att dessa kommer att höjas eller sänkas framöver. Samt de punktkostnader som tillkommer för oväntade, eller väntade, reparationer och renoveringar. Och ifall man har någon åtgärd som man valt att man kommer vilja göra. Som en lekplats, grillplats eller parkering.

Publicerat den
Kategoriserat som Ekonomi

Bokföring Stockholm – Rätt hjälp ger fördelar

Hur mycket tid lägger du ner på din bokföring i Stockholm och hur många gånger önskar du att du sluppit detta? För många företag blir bokföring ett slags ok. Man vet att man måste göra det – men man saknar kunskapen som krävs och begår av den anledningen dels misstag och dels så tvingas man även lägga ner mycket tid i onödan på projektet. Bokföring är något som måste skötas på ett korrekt sätt. Om fusk sker eller om oegentligheter upptäcks så riskerar man böter – eller i värsta fall fängelse.

Det handlar således om att korrekt bokföring i Stockholm är ett måste och att den måste skötas – men det finns samtidigt ingenting som säger att man själv som företagare ska ta hand om denna del av den egna verksamheten. Tvärtom: de flesta tjänar på att ta ett steg tillbaka, anlita en redovisningsbyrå och låta denna sköta allt från bokföring till annan administration inom företaget. Det är ett beslut som man sällan ångrar och här nedan följer några punkter som förklaring till detta:

  • Du betalar för mer tid. Det är den största fördelen. Ditt företag har en huvudsaklig syssla och det är på denna du vill – och ska! – lägga tiden på. Varje moment utöver detta kommer att stjäla både tid och kraft från dig. En timme med din bokföring innebär att du förlorar en timme på att exempelvis hitta nya kunder. Ett dygn har bara 24 timmar, eller hur? Genom att ta hjälp med bokföring i Stockholm så kommer du att få en möjlighet att lägga fullt fokus på att ta nästa steg och utvecklas i rätt riktning.
  • Du gör en investering. Att tid är pengar är allmänt känt och något som vi avhandlade i ovanstående punkt. Men, gällande professionell bokföring finns även en annan aspekt av investering. Hur mycket betalar du i skatt och finns det några avdrag att göra? Inte sällan så kan en redovisningsbyrå se olika detaljer som man själv – av naturliga skäl – har missat. Det kan innebära mer pengar till företaget och det kan innebära att man gör bättre placeringar av de pengar man drar in.
  • Du får en skräddarsydd lösning. Dagens redovisningsbyråer är mer flexibla och anpassningsbara gentemot kundens behov. Man vet att varje företag har unika förutsättningar och unika behov gällande administration och bokföring. Det är skillnad på en större koncern som har världen som spelplan och ett enmansföretag i Stockholm som sommartid säljer kaffe och glass, eller hur? Ditt företag och dina önskemål och behov står som grund till dne tjänst du får och betalar för gällande bokföring. En annan viktig sak är att det mesta idag kan ske löpande via nätet. Du behöver inte avsätta tid för en massa möten och släpa fakturor över hela Stockholm. Läs mer om bokförning på denna sida: bokföringstockholm.nu
Publicerat den
Kategoriserat som Ekonomi

Så kan en kurs i retorik lyfta din karriär

Retorik är en perfekt kurs för dig som vill kunna övertyga på jobbet. För dig som vill avancera i karriären är god retorisk förmåga ovärderlig kunskap.

Retorik är ett brett begrepp som handlar om hur du för fram ett budskap. Du kan som bekant säga samma sak på flera olika sätt, men även om betydelsen av det du säger är densamma kan du ha svårare eller lättare att övertyga mottagaren om ditt budskap beroende på hur du uttrycker dig.

Förmågan att övertyga med god retorik kan vara helt avgörande för hur du lyckas i karriären. Du kan ha helt briljanta idéer som aldrig kommer till genomförande bara för att du inte vet hur du ska snacka för dem. Genom att vidareutbilda dig inom retorik kan du maximera dina chanser att få visa framfötterna på jobbet.

Retorik – en bra kurs för dig som inte kan övertyga chefen

Fråga dina chefer om det finns möjlighet för dig att gå en retorikkurs inom jobbets ramar. Du som arbetar med mycket kundkontakter bör ha goda chanser för att få igenom ditt önskemål, med tanke på att du då inte bara behöver använda retorik för att lyfta dig själv – utan också för att lyfta hela företaget.

Och om du misslyckas med att övertyga dina chefer om att du borde gå en kurs i retorik kan du ge det ett försökt till. Och åberopa att deras nej i sig är ett argument för att du behöver vidareutbilda dig i konsten att övertyga.