Vikten av att skapa effektiva team

För att ett företag ska kunna fungera optimalt krävs samarbete och många gånger även arbete över gränserna. Därför är det viktigt att skapa effektiva team.

Vad kan man göra för att öka produktiviteten på ett företag? En stor och viktig fråga som alla företagare ställer sig. Historiskt har det varit en hierarkisk styrning där de i toppen bestämmer och övriga lyder och jobbar på så mycket de orkar – vilket ofta lett till vantrivsel och minskad produktivitet.

Genom att skapa effektiva team kan man förändra synsättet hos såväl ledning som anställda oavsett var de befinner sig i driften. En vi-anda gör att alla drar mot samma håll och har ett intresse av att det egna jobbet görs så bra som möjligt. Detta sker när alla känner sig sedda.

Att skapa effektiva team ger ringar på vattnet

Utbildning är ett bra sätt att sätta bollarna i rullning. Exempelvis när cheferna får gå på kurs för att lära sig hur man leder ett team så händer det saker. Istället för att ge order ska de lära sig att lyssna och samarbeta samtidigt som de leder gruppen. Det innebär att varje individs idéer tas till vara och utvärderas.

Eller att låta hela personalen gå en workshop tillsammans för att få en större förståelse för varandra. Genom att sätta upp en plan för hur man vill arbeta tillsammans i framtiden startar man ett viktigt arbete som kommer att ta hela teamet framåt. Då handlar det inte om produktion utan hur man interagerar med varandra för att nå gemensamma mål.